Szkoła Podstawowa nr 60 im. Powstania Listopadowego

Jadłospis

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 1745387
  • Do końca roku: 136 dni
  • Do wakacji: WAKACJE!!!

Wkrótce będę uczniem

 

Szkoła Podstawowa nr 60 realizuje autorski projekt  współpracy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej z nauczycielami wychowania przedszkolnego „Dobry start dziecka w szkole”

 

Celem projektu jest wsparcie dzieci, które za rok mają rozpocząć naukę w naszej szkole, w nowej sytuacji dydaktyczno – wychowawczej.

Adresatem projektu są:

1. Dzieci uczęszczające w naszej szkole do oddziałów przedszkolnych.

2. Dzieci, które w następnym roku szkolnym chciałyby rozpocząć naukę w naszej szkole.

3. Dzieci z zaprzyjaźnionych przedszkoli, które w następnym roku szkolnym chciałyby rozpocząć naukę w naszej szkole.:

Przedszkola: “ 73, 143, 166, 220, 250, 411

Zakres działań:

1. Spotkania grup przedszkolnych/oddziałów przedszkolnych na zajęciach w klasach I-III.

Spotkania są ustalane między nauczycielami. Dzieci z oddziałów przedszkolnych uczestniczą w zajęciach uczniów kl. I-III razem ze swoimi nauczycielami.  Czas zajęć nie przekracza 1,5 godziny.

 

Harmonogram spotkań

Termin

Zakres działań

 X 2017

9.50 – 11.35

P. 143

 

Spotkania grup przedszkolnych na zajęciach w szkole

 

XI 2017

9.50 – 11.35

P. 166

 

Spotkania grup przedszkolnych na zajęciach w szkole

 

XII  2017

9.50 – 11.35

P. 220

 

Spotkania grup przedszkolnych na zajęciach w szkole

 

II 2017

9.50 – 11.35

P. 250

 

Spotkania grup przedszkolnych na  zajęciach w szkole

 

III 2018

9.50 – 11.35

P. 411

 

Spotkania grup przedszkolnych na zajęciach w szkole

 

III 2018

9.50 – 11.35

P. 73

 

Spotkania grup przedszkolnych na  zajęciach w szkole

IV – V 2018

oddziały przedszkolne

 

 

Spotkania oddziałów  przedszkolnych z SP. 60 na zajęciach w szkole.

 

 

2. Dzień otwarty.

Planujemy w lutym 2018 r. spotkanie otwarte dla dzieci i rodziców, którzy są zainteresowani nauką w naszej szkole. Celem spotkania będzie przybliżenie  tematu gotowości szkolnej, zapoznania z Dyrektorem szkoły, nauczycielami i specjalistami.

 

Wkrótce będę uczniem

  II/III 2018 r. godz. 18.00

 W trakcie spotkania odbędą się:

  • * zajęcia integracyjno – tematyczne dla dzieci
  • * spotkania dla rodziców

         -  prezentacja szkoły

         -  jak przygotować dziecko do pójścia do szkoły

         -  rozmowy z nauczycielami i specjalistami

3. Zajęcia pozalekcyjne dla Przedszkolaków.

W ramach projektu „Dobry strat dziecka w szkole” zaplanowaliśmy  dla dzieci przygotowujących się do rozpoczęcia nauki w szkole cykl zajęć popołudniowych – Wkrótce będę uczniem. Ich celem jest przybliżenie dzieciom naszej placówki i warunków szkolnych oraz rozwój kompetencji potrzebnych do rozpoczęcia nauki w szkole.

Proponujemy spotkania z naszymi nauczycielami, w trakcie których dzieci będą mogły nie tylko spędzić miło i efektywnie czas wolny, ale także samemu przekonać się, jak to jest być uczniem w szkole. Zajęcia będą miały różny charakter i cel (patrz tabela). Dla Państwa zaś, będzie to okazja poznać w działaniu nauczycieli pracujących z dziećmi klas młodszych.

Zajęcia są bezpłatne i będą prowadzone od X 2017 - III 2018 r.

Harmonogram zajęć popołudniowych:

Termin i godziny

Temat - cel

10 X 2017

17.30:18.30

 

Poznajmy się –   zajęcia integracyjne.

 20 XI 2017

17.30:18.30

 

Co tak pięknie gra – zajęcia muzyczno-ruchowe.

 07 XII 2017

17.30:18.30

 

Sprawne rączki – zajęcia manualno-plastyczne.

  07  II 2018

17.30:18.30

 

Kolorowy tor przeszkód – gry i zabawy ruchowe.

21 III 2018

17.30:18.30

 

Kodowanie na dywanie – wstęp do nauki programowania.

 

 

4. Trzecioklasiści czytają Przedszkolakom.

- działania przewidziane od X 2017 – VI 2018

- termin i formę ustalają nauczyciele patronujący konkretnym przedszkolom zgodnie z przydziałem zadań.

 

5. Wywiad z pierwszoklasistą*.

- działania przewidziane od V – VI 2018

- termin i formę ustalają nauczyciele patronujący konkretnym przedszkolom zgodnie z przydziałem zadań.

 

6. Udział dzieci z zaprzyjaźnionych przedszkoli w uroczystościach szkolnych*.

- działania przewidziane od X 2017 – VI 2018

- termin i formę ustalają nauczyciele patronujący konkretnym przedszkolom zgodnie z przydziałem zadań.

* jeśli takie będzie ustalenie w ramach współpracy nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej

7. Inne

 – działania proponowane przez nauczycieli przedszkoli.