Szkoła Podstawowa nr 60 im. Powstania Listopadowego

Jadłospis

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 2079269
  • Do końca roku: 348 dni
  • Do wakacji: 155 dni

Rada Rodziców

  RADA RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 60  

im. POWSTANIA LISTOPADOWEGO

Szanowni Państwo!


Nastąpiła zmiana nr konta Rady Rodziców:

Nowy nr konta w Alior Bank

 77 2490 0005 0000 4530 9930 9139

Uwaga!

Stary numer będzie obowiązywał równolegle jeszcze przez 2 lata.

 

Przewodnicząca – p. Agnieszka Niedźwiecka  ( przedstawicielka klasy II b )
Zastępca Przewodniczącej –   p. Monika Kaczmarczyk ( przedstawicielka klasy II c )
Sekretarz – p. Zofia Boratyńska (przedstawicielka II b) 

Kontakt z Radą Rodziców:

rrsp60@gmail.com

UWAGA !

Została ustalona jedna wspólna składka na rzecz rady rodziców i świetlicy szkolnej, z której będą finansowane wydatki świetlicy (materiały, które pozwolą uatrakcyjnić dzieciom czas spędzany w świetlicy), wydatki rady rodziców, nagrody dla uczniów (za udział w  konkursach i zawodach, osiągnięcia w nauce, sporcie) itp. 

Darowizna na Fundusz Rady Rodziców wynosi – 100 złotych rocznie lub 10 złotych miesięcznie.

Wpłat można dokonywać na konto rady rodziców (z podaniem klasy, nazwiska ucznia), w sekretariacie szkoły, w dniach obowiązkowych zebrań szkolnych u przedstawicieli rady rodziców (pół godziny przed zebraniem, czyli od 17.30) i ewentualnie u skarbników klasowych.

 

Wpłacając pieniądze na konto należy w rubryce „Tytułem” podać imię i nazwisko dziecka oraz  klasę, do której dziecko uczęszcza.

Nr konta Rady Rodziców:

 

77 2490 0005 0000 4530 9930 9139

ul. Zbaraska 3, 04-014 Warszawa

 Pieniądze z Funduszu Rady Rodziców zostaną przeznaczone na:

  1. Wydatki świetlicy ( materiały plastyczne, gry, itp. )
  2. Zakup nowoczesnych pomocy naukowo – dydaktycznych,
  3. Nagrody i dyplomy dla uczniów za osiągnięcia w nauce i wzorowe zachowanie,
  4. Inne uzasadnione wydatki