Szkoła Podstawowa nr 60 im. Powstania Listopadowego

Jadłospis

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 2007813
  • Do końca roku: 21 dni
  • Do wakacji: 193 dni

Konkursy

 

 

REGULAMIN KONKURS NA ZAKŁADKĘ DO KSIĄŻKI

1. Cele konkursu:

-wzbogacenie biblioteki szkolnej o pomoce czytelnicze

-rozbudzanie wrażliwości estetycznej wśród młodzieży

-rozbudzanie zainteresowań czytelniczych,

-pobudzanie wrażliwości plastycznej i aktywności twórczej młodzieży,

-doskonalenie sprawności manualnych,

-dążenie do uzyskania sukcesu poprzez uczestnictwo w konkursie tematycznym.

 

2. Zasady uczestnictwa

 

W konkursie biorą udział uczniowie klas I-VIII

Termin konkursu - 01.10.2018r – 31.10. 2018r.

Zadaniem uczestników jest wykonanie jednostronnej zakładki do książki.

Praca może być wykonana dowolną techniką (np. rysunek, malarstwo, kolaż, techniki mieszane itp.) Mogą być użyte dowolne płaskie materiały nie brudzące i nie niszczące książki

Kształt pracy dowolny.

Każdy uczestnik może dostarczyć tylko jedną indywidualnie wykonaną pracę.

Na odwrocie każdej pracy należy umieścić następujące informacje: imię i nazwisko autora projektu, klasę.

 

3. Czas trwania konkursu  01.10.2018 r. - 31.10. 2018 r.

Prace należy dostarczyć do dnia 31.10.2018 r. do biblioteki.

Prace zostaną umieszczone na wystawie w bibliotece i stają się jej własnością

Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.

 Przy ocenie prac komisja będzie brała pod uwagę: pomysłowość,

różnorodność materiałów wykorzystanych do wykonania zakładki, oryginalność i estetykę.

Dla laureatów Konkursu Organizator przygotował nagrody.

Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 20 listopada .

Wszystkie prace będą wywieszone jako dekoracja aby uświetnić Święto Szkoły