Szkoła Podstawowa nr 60 im. Powstania Listopadowego

Jadłospis

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 4189808
  • Do końca roku: 228 dni
  • Do wakacji: 39 dni

Konkurs „Kangur Matematyczny 2021”

XXX edycja Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny” już w czwartek 22.04.2021r                                                        

Szanowni Rodzice i Uczniowie!

Konkurs „Kangur Matematyczny” zostanie  przeprowadzony w szkole z zachowaniem zasad sanitarnych w czwartek 22 kwietnia 2021 roku o godzinie 9.00.

Czas rozwiązywania testu w formie stacjonarnej to 75 minut po organizacyjnych czynnościach wstępnych.

W konkursie mogą wziąć  udział uczennice i uczniowie klas 2 – 8, którzy w styczniu zgłosili się do udziału w konkursie.

Udział w formie stacjonarnej w szkole  powinien być poprzedzony Zgodą Rodzica przesłaną do koordynatora w Librusie lub na podany niżej adres mail.

Dokładniejsze informacje zostały umieszczone w Ogłoszeniach w Librusie i przesłane z załącznikami w Librusie  na konta rodziców zgłoszonych uczestników.

W Librusie na konta rodziców uczestników w załączniku został przesłany formularz Oświadczenia wymagany przez Organizatora konkursu. Wypełniony formularz proszę odesłać na podany niżej adres mail lub dostarczyć do szkoły do dnia konkursu. Został także przesłany wzór Karty Odpowiedzi do ew. poćwiczenia. Szczegóły związane z organizacją konkursu w formie stacjonarnej wkrótce w informacji w Librusie i na stronie szkoły.

Jeśli rodzic nie wyrazi  zgody na  udział swojego dziecka w konkursie w formie stacjonarnej w szkole, wtedy możliwy będzie udział w konkursie w formie zdalnej (elektronicznej - za pośrednictwem Internetu) z wykorzystaniem zainstalowanego programu Adobe Acrobat Reader DC. Program ten jest darmowy i można go pobrać ze strony https://get.adobe.com/pl/reader/.

Zgodnie z Regulaminem Konkursu uczniom przystępującym do konkursu w formie zdalnej nie przyznaje się nagród. Czas rozwiązywania testu w formie zdalnej  zostaje wydłużony do 90 minut. Udział w konkursie w  formie zdalnej  powinien być poprzedzony informacją przesłaną do koordynatora w Librusie lub na podany niżej adres mail.

Szczegóły dotyczące przebiegu tej formy konkursu będę przesyłać zainteresowanym uczestnikom.

Zapraszamy do miłej zabawy z Matematyką.

Życzymy  pomyślnych wyników.

Koordynator szkolny

Katarzyna Grodzka

adres mail nowy: kasiagrodzka@gmail.com

 


22.04.2021

 

XXX edycja Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny już dziś  22.04.2021 r.  o godzinie 9:00.    

Czas rozwiązywania zadań w formie stacjonarnej w szkole to 75 minut po organizacyjnych czynnościach wstępnych.

Czas rozwiązywania zadań w formie zdalnej to 90 minut:

- Pliki z zadaniami oraz formularz karty odpowiedzi będą przekazane uczniom ok. 30 minut przed planowaną godziną rozpoczęcia konkursu, aby zobaczyli jak wygląda karta odpowiedzi i się z nią na spokojnie zapoznali.

- Pliki z zadaniami oraz formularz karty odpowiedzi  będą umieszczone na szkolnej stronie.

- Zestawy zadań konkursowych są zabezpieczone hasłem.

- Hasło zostanie przekazane uczestnikom bezpośrednio przed konkursem ok. 9:00  w Librusie na konta indywidualne uczniów klas 4-8 i na konta indywidualne rodziców uczniów klas 2-3.

- Wypełniona karta odpowiedzi powinna zostać odesłana bezpośrednio po upływie 95 minut od uzyskania hasła do pliku z zadaniami na adres mail: kasiagrodzka@gmail.com

 Życzymy miłej zabawy z Matematycznym Kangurem i pomyślnych wyników!!!

 Katarzyna Grodzka – szkolny koordynator                   

 

 

 

Zadania konkursowe do pobrania