Szkoła Podstawowa nr 60 im. Powstania Listopadowego

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 4008758
  • Do końca roku: 303 dni
  • Do wakacji: 114 dni

Zaproszenie do konkursu „Kangur Matematyczny” 18 marca 2021r.

Zaproszenie do konkursu
„Kangur Matematyczny” 18 marca 2021r.

Szanowni Rodzice i Uczniowie!
Zapraszamy uczennice i uczniów klas 2-8 do udziału w XXX edycji Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny”. Konkurs przeprowadzany jest jeden raz w roku jednocześnie we wszystkich uczestniczących w nim krajach.

Konkurs XXX edycji ma zostać przeprowadzony
w szkołach w dniu 18 marca 2021 roku o godzinie 9.00.

Wysokość opłaty za udział w konkursie wynosi 10 zł od uczestnika.
Prosimy o dokonanie wpłaty na konto
Rady Rodziców SP 60
do 25 stycznia 2021 r. :
SKO – Konto Rady Rodziców przy Szkole nr 60
60 1020 1127 0000 1102 0338 3593
W tytule wpłaty konieczny jest wpis następującej treści:
Konkurs Kangur 2021, imię i nazwisko uczennicy /ucznia, klasa.

„Jeżeli przeprowadzenie Konkursu
w poszczególnych szkołach będzie niemożliwe, Komitet Organizacyjny Konkursu może zdecydować
o jej przeprowadzeniu za pośrednictwem Internetu, we współpracy ze Szkolnym Koordynatorem Konkursu. W takiej sytuacji Komitet wyznacza datę i czas konkursu oddzielnie dla każdej kategorii lub poziomu wiekowego.
Ponadto z uwagi na brak kontroli, nie przyznaje się nagród. Czas rozwiązywania testu
za pośrednictwem Internetu zostaje wydłużony
do 90 minut.”

Zapraszamy do miłej zabawy z Matematyką.
Życzymy wielu sukcesów i pomyślnych wyników.

Koordynator szkolny
Katarzyna Grodzka