Szkoła Podstawowa nr 60 im. Powstania Listopadowego

Jadłospis

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 4189618
  • Do końca roku: 229 dni
  • Do wakacji: 40 dni

Historia Szkoły

Szkoła Podstawowa Nr 60 im. Powstania Listopadowego to placówka o bogatej historii i tradycjach. Należy do najprężniej działających szkół na terenie Pragi Południe. Swój dzisiejszy wizerunek zawdzięcza wieloletniej historii.

Przed I wojną światową na Grochowie była tylko jedna szkoła. Mieściła się przy ul. Grochowskiej 219. Latem 1915 roku z początkiem roku szkolnego 1915/1916 stała się pierwszą szkołą na Grochowie.

W roku 1916, po przyłączeniu Grochowa do Warszawy, powstały jeszcze dwie szkoły: jedna na ul. Aptecznej, druga na Grochowie I, po przeciwnej stronie dzisiejszej pętli tramwajowej. W 1917 roku obie zostały przeniesione.

Z dniem 1 września 1918 roku szkoła początkowa mieszcząca się w Warszawie na ul. Świdrzańskiej otrzymała Nr 60, a kierownikiem jej został Tadeusz Ziemkiewicz, Pod kierownictwo szkoły Nr 60 oddano nowo powstałą szkołę na Gocławiu, przy końcu dawnej ul. Żymirskiego - dziś Międzyborskiej - i szkołę na Grochowie I.

Tadeusz Ziemkiewicz był pierwszym organizatorem szkoły Nr 60 i przez 10 lat kierownikiem - pierwszej 7-letniej szkoły powszechnej na Grochowie. W roku 1919 z dniem 1 września szkoła Nr 60 przeniosła się do budynku mieszczącego się na ul. Świdrzańskiej 10. Jednak od września 1920 roku szkoła Nr 60 mieściła się w czterech budynkach: "Centrala" z kancelarią przy ul. Świdrzańskiej 10 i trzy "filie": Grochów I, Gocław, ul. Garwolińska 2, gdzie mieściły się klasy młodsze.

W roku szkolnym 1929/1930 odszedł ze szkoły jej kierownik Tadeusz Ziemkiewicz, a kierownictwo objął Franciszek Kubiak - ojciec znanego poety Tadeusza Kubiaka.

W roku 1935 wybudowano na ul. Siennickiej 15 nowy budynek z przeznaczeniem dla szkoły Nr 60.

Okres II wojny światowej był dla szkoły bardzo nieszczęśliwy. W wyniku działań wojennych budynek szkolny został poważnie uszkodzony, a wiosną 1940 roku Niemcy usunęli szkołę z budynku przy ul. Siennickiej i umieścili w nim szpital wojskowy.

Szkoła Nr 60 przez cały czas okupacji i jeszcze dwa lata po wojnie mieściła się w trzech budynkach: przy ul. Waszyngtona 126; przy ul. Grochowskiej 255 i Grochowskiej 180.

Od 1 września 1942 roku kierownictwo szkoły objął Wacław Tułodziecki i zorganizowano tajne nauczanie.

W 1948 roku Szkoła Podstawowa Nr 60 wróciła do własnego budynku przy ul. Siennickiej 15. Na pięćdziesięciolecie pierwszej polskiej szkoły na Grochowie Szkoła Nr 60 otrzymała nowy gmach przy ul. Zbaraskiej 3 - Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego.

W nowym roku szkolnym 1965 uczniowie i nauczyciele wprowadzili się do nowego gmachu przy ul. Zbaraskiej 3, wkrótce potem odbył się uroczysty jubileusz 50-lecia Szkoły. W tym samym roku, po uprzednich staraniach i przygotowaniach, Szkoła Podstawowa Nr 60 przyjęła imię Powstania Listopadowego, w rok później Komitet Rodzicielski ufundował Sztandar. W tym czasie kierownikiem szkoły była mgr Stanisława Sufin do 1966 roku. Jej następcy to: mgr Helena Kołodziejczyk, mgr Dorota Protalińska, mgr Ewa Włodkowska, mgr Stanisława Stefańska, mgr Anna Lindstedt, mgr Wiesława Swaczyńska, mgr Zofia Sidorowicz, mgr Izabela Pielat-Świerczyńska, mgr Marek Nowotka. W szkole zatrudnionych jest 64 nauczycieli, 15 osób obsługi.

Szkoła Podstawowa Nr 60 od początku swego istnienia miała duże osiągnięcia pod względem nauki. Grono pedagogiczna w 100% posiada wyższe wykształcenie z przygotowaniem pedagogicznym.

Każdego roku Szkoła Nr 60 obchodzi dzień patrona. Przygotowywana jest uroczystość na pamiątkę wybuchu Powstania Listopadowego. Uczniowie recytują wiersze poświęcone dramatycznym wydarzeniom tamtego okresu, a także przygotowują inscenizacje. Tło stanowią pieśni żołnierskie śpiewane przez chór szkolny. W tym dniu także uczniowie klas pierwszych składają uroczyste ślubowanie. Co dziesięć lat szkoła obchodzi jubileusz. Jest to uroczystość z udziałem władz dzielnicy, kuratorium, kombatantów i gości z zaprzyjaźnionych szkół.

Tradycje patriotyczne w Szkole Podstawowej Nr 60 są kultywowane z pokolenia na pokolenie. Nosząc imię Powstania Listopadowego szkoła uczestniczy w uroczystościach związanych z rocznicami tego zrywu wolnościowego. Przedstawiciele szkoły, poczet sztandarowy biorą udział w koncertach rocznicowych, przy odsłonięciach tablic pamiątkowych, opiekują się pomnikiem upamiętniającym bitwę o Olszynkę Grochowską.