Szkoła Podstawowa nr 60 im. Powstania Listopadowego

04-014 Warszawa

ul. Zbaraska 3

Tel. fax (22) 810-28-82

 

E-mail: sekretariat@sp60.edu.pl

Przejdź do strony głównej

Środa, 03 marca 2021