Szkoła Podstawowa nr 60 im. Powstania Listopadowego

Statystyki

 • Odwiedziło nas: 4165308
 • Do końca roku: 236 dni
 • Do wakacji: 47 dni

Rada Rodziców

  RADA RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 60  

im. POWSTANIA LISTOPADOWEGO

 

Drodzy Rodzice!

Rada Rodziców w naszej szkole działa na podstawie art. 53 i 54 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95 poz. 425 z późn. zm.) i jest demokratycznie wybraną grupą przedstawicieli Rodziców z wszystkich klas naszej szkoły. Jest jednym z czterech statutowych organów szkoły (Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski), który reprezentuje Rodziców w kontaktach z Dyrekcją, Radą Pedagogiczną oraz Samorządem Uczniowskim.

W roku szkolnym 2020/2021 do składu Prezydium Rady Rodziców zostali wybrani:

- Paweł Abram – Przewodniczący

- Agnieszka Lew – Wice-przewodniczący

- Ewa Duszyńska - Skarbnik

kontakt mailowy z Radą Rodziców:

r.rodzicowsp60@gmail.com

Podstawowym celem funkcjonowania Rady jest reprezentowanie ogółu Rodziców szkoły, wspieranie działalności statutowej szkoły oraz działanie na rzecz polepszania jej funkcjonowania. To właśnie w szkole nasze dzieci spędzają większą część dnia, dlatego nasze działania zmierzają m.in. do uatrakcyjnienia tego czasu.

Aby nasze zaangażowanie mogło dać wymierne efekty, poza samymi chęciami, niezbędne są jeszcze środki finansowe. Od wielu lat podstawowym źródłem finansowania naszych działań są dobrowolne składki Rodziców – roczna składka na RR.

Pamiętajmy, że chodzi tu o nasze dzieci. Musimy zadbać, żeby miały wszystko co im jest potrzebne do nauki, do rozwijania zainteresowań, żeby miały co najlepsze.

Szczegółowe sprawozdanie z bieżącej działalności Rady Rodziców przedstawimy na zakończenie roku szkolnego.

Jesteśmy nowymi osobami w Radzie, mamy dużo zapału i pomysłów do pracy, m.in. zwrot dla klasy, zwrot podatku 1% na rzecz Rady Rodziców i wiele innych, które zaczniemy realizować.

Nowy numer konta Rady:

SKO – Konto Rady Rodziców przy Szkole nr 60

60 1020 1127 0000 1102 0338 3593

W tytule wpisujemy: klasa …. imię i nazwisko dziecka

 

 1. Rada Rodziców uchwala składkę na Radę Rodziców w roku szkolnym 2020/2021 w następujących wysokościach:
 • za jedno dziecko 100 zł za rok
 • za dwoje i więcej dzieci 50 zł za rok (na każde dziecko)

Składka jest dobrowolna.

 1. Rada Rodziców zwraca się z prośba o dokonywanie wpłat na semestr lub na cały rok na nr konta Rady Rodziców podany na stronie internetowej
 2. O zebranych kwotach oraz sposobach ich wydatkowania rodzice będą informowani w miarę możliwości na bieżąco oraz w sprawozdaniu rocznym.

UWAGA!!!

Ustalono, że wpłacanie składek będzie premiowane. Jeśli cała klasa zadeklaruje a następnie wpłaci zadeklarowane składki za cały rok w wysokości minimum 70% do:

 • Końca stycznia bieżącego roku szkolnego to wówczas 20% wpłaconych składek wraca do klasy
 • Końca lutego bieżącego roku szkolnego to wówczas 15% wpłaconych składek wraca do klasy
 • Końca marca bieżącego roku szkolnego to wówczas 10% wpłaconych składek wraca do klasy

NOWOŚĆ w tym roku szkolnym!!!

Chcemy pozyskać środki dla Rady Rodziców z przekazywania 1% podatku na działalność naszej Szkoły. Podjęliśmy Uchwałę odnośnie podpisania stosownego Porozumienia z Fundacją  „Rodzice Szkole”, która umożliwi nam pozyskanie tych funduszy.

O szczegółach poinformujemy wkrótce – PAMIETAJ – jak będziesz rozliczał PIT w tym roku przekaż 1% na rozwój naszej Szkoły, zaproś też do tego rodzinę i znajomych. Każdy może przekazać środki na ten cel.

 

Zapraszamy na spotkanie online z Trójkami klasowymi w dniu 27.10.2020 o godz. 19.00.

Informacje o szczegółach spotkania online przekażemy poprzez Librus.