Szkoła Podstawowa nr 60 im. Powstania Listopadowego

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 4008663
  • Do końca roku: 303 dni
  • Do wakacji: 114 dni

Karta Ucznia

 

karta ucznia - informacje dla rodziców

  

 

 

 

 

 

W związku z podjętą przez Radę m.st. Warszawy Uchwałą od dnia 1 września 2017 roku na podstawie Karty Ucznia uprawnienie do bezpłatnych przejazdów będzie przysługiwało:

* uczniom szkół podstawowych i gimnazjów działających na terenie m.st Warszawy, a także uczniom klas gimnazjalnych w szkołach innego typu działających na terenie   m.st  Warszawy,

* uczniom szkół podstawowych i gimnazjów zamieszkujących na terenie m.st  Warszawy, a także uczniom klas gimnazjalnych w szkołach innego typu zamieszkujących na terenie m.st  Warszawy.

Oznacza to, że bezpłatnych przejazdów na podstawie Karty Ucznia, będą uprawnieni zarówno uczniowie warszawskich szkół, jak i uczniowie mieszkający w Warszawie dojeżdżający do szkół poza granicami Warszawy.

Uprawnienie do bezpłatnych przejazdów będzie obowiązywało na obszarze 1. i 2. strefy warszawskiej komunikacji miejskiej.

Uprawnienia będą wgrywane na okres nauki w szkole – nie dłużej jednak niż na cztery lata.

Karta Ucznia – będzie to nowa spersonalizowana Warszawska Karta Miejska z nadrukiem dedykowanym tylko dla uczniów szkół. Karta będzie ważna wraz z wgranym uprawnieniem do bezpłatnych przejazdów.

Karty te będą wyrabiane przez Zarząd Transportu Miejskiego, za pośrednictwem szkoły.

 

W nawiązaniu do pisma z dnia 28 marca 2019 r. dotyczącego procedury w
zakresie wydawania Kart Ucznia dzieciom przyjętym do klas I w szkołach
podstawowych w roku szkolnym 2020/2021, uprzejmie informujemy, iż Zarząd
Transportu Miejskiego przygotował platformę umożliwiającą składanie
wniosków drogą elektroniczną.
Link dedykowany wyłącznie dla naszej placówki to:

Instrukcja wypełnienia wniosku