Szkoła Podstawowa nr 60 im. Powstania Listopadowego

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 4165461
  • Do końca roku: 236 dni
  • Do wakacji: 47 dni

Doradztwo zawodowe- Sięgnij po więcej

 

     

 

W roku szkolnym 2020/2021 przygotowane zostały następujące formy wsparcia:
 
Uczniowie i rodzice mogą uzyskać indywidualną pomoc i wsparcie w zakresie podejmowania decyzji edukacyjno - zawodowych:
- w 110 szkołach podstawowych gdzie realizowany jest projekt "Sięgnij po więcej! - rozwój doradztwo zawodowego w szkołach podstawowych m. st. Warszawy", gdzie w związku z tym uruchomione zostały tam Punkty Informacji i Kariery, w których udzielane jest indywidualne wsparcie i przeprowadzana jest między innymi diagnoza predyspozycji edukacyjno -  zawodowych uczniów,
- w poradniach psychologiczno - pedagogicznych na terenie m. st. Warszawy:
- w Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego WCIES:
- w Centrum Informacji i Doradztwa Młodzieżowego:

http://www.pm.waw.pl/pracownie/wspolpraca-i-projekty-edukacyjne/centrum-informacji-i-doradztwa-mlodziezowego

 

W naszej szkole realizowany jest projekt: "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ!" - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy

Projekt wspólfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS - RPO WM na lata 2014 - 2020. Nr umowy RPMA 10.03.03-14-C030/18-88 z dnia 21.11.2019 r.

 

  • Godziny pracy Punktu Informacji i Kariery
  • w roku szkolnym 2020/2021
  • sala nr 15
  •  

Czwartek 16:30 - 18:00

Piatek 16:30 - 18:00

 

PORADY I KONSULTACJE W RAMACH PUNKTU INFORMACJI I KARIERY

 

PROWADZONE SĄ DO ODWOŁANIA W FORMULE ZDALNEJ, PRZEZ TEAMS, LIBRUS.