Szkoła Podstawowa nr 60 im. Powstania Listopadowego

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 4165494
  • Do końca roku: 236 dni
  • Do wakacji: 47 dni

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej przy SP60 w Warszawie na rok szkolny 2020/2021

Zapisy do szkolnej świetlicy

Szanowni Państwo,

  • Udostępniamy dla Państwa Kartę zapisu dziecka na świetlicę.
  • Informujemy, że w bieżącym roku szkolnym świetlica pracuje w godzinach 700 - 1700 i opieką będzie objętych 200 uczniów. W pierwszej kolejności będą to uczniowie klas I – III.
  • Kierownik świetlicy bardzo prosi o pobieranie Karty zapisu, wypełnienie jej czytelnie i przesłanie wypełnionej drogę elektroniczną na podany adres: sp60.swietlica@gmail.com    najpóźniej do dnia 02.09.2020. Dzieci bez wypełnionych kart nie mogą uczestniczyć w zajęciach opiekuńczych.