Szkoła Podstawowa nr 60 im. Powstania Listopadowego

Statystyki

 • Odwiedziło nas: 4008683
 • Do końca roku: 303 dni
 • Do wakacji: 114 dni

Zima w mieście 2021

Z uwagi na brak decyzji Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie dopuszczenia organizacji półkolonii dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych, możliwe jest odwołanie w całości Akcji „Zima w Mieście” 2021.

 

Warszawska Akcja „Zima w Mieście” 2021

 

Już od 7 grudnia 2020 r. od godziny 12.00 rozpoczynamy zapisy do Warszawskiej Akcji „Zima w Mieście” 2021.

Warszawska Akcja "Zima w Mieście" 2021 odbędzie się w dniach od 4 stycznia 2021 r.  do 15 stycznia 2021 r.

W okresie ferii warszawscy uczniowie oraz dzieci mieszkające na stałe w stolicy będą mieli zapewnioną opiekę oraz zajęcia dostosowane do obecnie panującej sytuacji epidemicznej.

Jak się zapisać?

Zapisy na „Zimę w Mieście” 2021 w elektronicznym systemie rozpoczną się 7 grudnia od godziny 12.00
i potrwają do 11 grudnia do godziny 00.00. Przed wypełnieniem karty kwalifikacyjnej proszę zapoznać się
z zasadami oraz harmonogramem zapisów.

Zapisywać się można pod adresem https://warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl

Rodzice dzieci rejestrują się w systemie za pomocą numeru PESEL dziecka, następnie samodzielnie tworzą hasło. Po wprowadzeniu do systemu podstawowych informacji i wyborze turnusów feryjnych, należy wskazać preferowane szkoły. Można wybrać dowolną liczbę szkół na każdy z 2 jednotygodniowych turnusów, które trwają od poniedziałku do piątku.

Informację o zakwalifikowaniu można uzyskać w elektronicznym systemie zgłoszeń po zalogowaniu się pod adresem: https://warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.plod 16 grudnia 2020 r. od godziny 12.00.

Kolejnym krokiem jest dokonanie opłaty za wyżywienie i opiekę. Od 16 grudnia od godz. 12.00 do 18 grudnia do godz. 15.00 należy złożyć potwierdzenie dokonania opłat lub zaświadczenie o zwolnieniu z opłat wraz
z wydrukiem karty kwalifikacyjnej i załącznikami w każdej ze szkół, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje organizator wypoczynku.

Feryjne Placówki Edukacyjne

Podobnie jak w minionych latach FPE będą działać przez pięć dni w tygodniu w godzinach od 7.00-8.00
do 16.00-17.00, zapewniając opiekę uczniom warszawskich szkół oraz dzieciom mieszkającym na stałe
w Warszawie.

Udział we wszystkich zajęciach jest bezpłatny. Rodzice wnoszą opłaty za posiłki oraz opiekę w Feryjnych Placówkach Edukacyjnych. Opłata wynosi 10 zł dziennie za dwa posiłki (w tym jeden ciepły) oraz 10 zł dziennie za opiekę. Uczniowie, którzy w ciągu roku szkolnego korzystają ze zwolnienia z opłat za obiady na mocy decyzji OPS lub dyrektora szkoły, są zwolnieni z opłat za opiekę oraz wyżywienie również podczas wakacji.

Zasady opieki nad dziećmi podczas ferii

Feryjne Placówki Edukacyjne będą funkcjonowały zgodnie z aktualnie obowiązującymi wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Wprowadza się m.in. ograniczenie do 12-14 uczniów w grupie. Program wypoczynku będzie realizowany na terenie placówki lub w jej najbliższej okolicy, w miejscach zapewniających ograniczony kontakt z osobami trzecimi. Stworzenie bezpiecznych warunków dla wszystkich uczestników jest dla nas priorytetowym zadaniem.

Wszystkie informacje dotyczące Warszawskiej Akcji „Zima w Mieście” 2021 dostępne są na stronie https://warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl

Zapraszamy!

 

Wykaz szkół  podstawowych realizujących Warszawską Akcję  „Zima w Mieście” 2021 w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Feryjne Placówki Edukacyjne

w okresie od 4 stycznia 2021 roku do 9 stycznia 2021 roku*

 1. Szkoła Podstawowa nr 120, ul. Międzyborska 64/70
 2. Szkoła Podstawowa nr 168, ul. Zwycięzców 44
 3. Szkoła Podstawowa nr 215, ul. Kwatery Głównej 13
 4. Szkoła Podstawowa nr 312, ul. W. Umińskiego 12

w okresie od 11 stycznia 2021 roku do 15 stycznia 2021 roku

 1. Szkoła Podstawowa nr 143, Al. Stanów Zjednoczonych 27
 2. Szkoła Podstawowa nr 163, ul. Osiecka 28/32
 3. Szkoła Podstawowa  nr 374, ul. Boremlowska 6/12
 4. Szkoła Podstawowa nr 375, ul. gen. R. Abrahama 10

*z wyłączeniem 6 stycznia 2021 roku – dnia ustawowo wolnego od pracy.

 

Wytyczne MEN, MZ i GIS dla organizatorów półkolonii w szkołach podstawowych - czytaj dalej

Wykaz szkół - czytaj dalej

Zasady postępowania rekrutacyjnego do Warszawskiej Akcji "Zima w Mieście" 2021 (szkoły ogólnodostępne) - czytaj dalej

Zasady postępowania rekrutacyjnego do Warszawskiej Akcji "Zima w Mieście" 2021 (szkoły/placówki specjalne) - czytaj dalej

 

Korzystanie z posiłków w ramach Warszawskiej Akcji „Zima w Mieście”

 

Zgodnie z Wytycznymi dla Koordynatorów Dzielnicowych do zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Zima w Mieście” 2021 – korzystanie z posiłków w ramach Warszawskiej Akcji „Zima w Mieście” 2021 jest odpłatne. Z opłat za posiłki zwolnione mogą być tylko dzieci korzystające  z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków w ciągu roku szkolnego 2020/2021 na mocy decyzji Dyrektora szkoły lub decyzji Ośrodka Pomocy Społecznej, po przedstawieniu zaświadczenia z macierzystej szkoły.  Opłata za posiłki wynosi 10 zł dziennie. Uczestnicy feryjnych placówek edukacyjnych otrzymują dwa posiłki, w tym jeden ciepły. Z żywienia powinni korzystać wszyscy uczestnicy zajęć w feryjnych placówkach edukacyjnych.

W związku z powyższym zostaną wystawione (zgodnie z załączonym drukiem)  zaświadczenia, dotyczące zwolnienia z opłat za obiady – wszystkim uczniom, którzy są zwolnieni z opłat za posiłki podczas roku szkolnego 2020/2021. Zaświadczenia wydawane będą bez uprzedniego wniosku rodzica/prawnego opiekuna, ucznia, bez względu na to czy uczeń deklaruje chęć wzięcia udziału w programie czy też nie.            

Natomiast rodzice, których dzieci nie mogą korzystać z wyżywienia zbiorowego ze względu na wskazania lekarskie (na podstawie zaświadczenia lekarskiego) są zwolnieni z opłat za posiłki i zobowiązani do zapewnienia odpowiedniej diety we własnym zakresie.                                  

Przy zapisie ucznia do feryjnej placówki edukacyjnej kopia zaświadczenia poświadczona przez przyjmującego „za zgodność z oryginałem” pozostaje w placówce natomiast oryginał zaświadczenia zatrzymują rodzice/prawni opiekunowie uczestnika, aby w razie potrzeby mogli je okazać w innym czasie, w innej placówce.